Vergoedingen

Kort kennismakingsgesprekje en even kijken in atelier: gratis

Intakegesprek: opstellen behandelplan, 45 minuten: €60,-

Individueel consult, 60 minuten: €80,-

Ook voor oudergesprekken, overleg met leerkrachten of andere hulpverlening, zoals ook voor telefonisch of online beeldbelconsulten wordt €80,00 in rekening gebracht. Beeldende therapie is vrijgesteld van BTW Prijzen zijn inclusief het gebruik van materiaal en gereedschap (inclusief; tijd voor voorbereiding, opruimen, verslaglegging, administratie, korte telefoongesprekjes, mails i.v.m. planning en praktijkkosten voor registratie en nascholing)

Mijn praktijk is gecontracteerd bij de gemeente in de regio “10 voor de jeugd”, hieronder vallen Gemert-Bakel, Laarbeek en Helmond, dat betekent dat bij een beschikking de behandeling geheel wordt vergoed.

Bij jeugdzorg: voor productcode: vaktherapie . Toegang; Via de opvoedondersteuners van het CJG van uw gemeente.

Bij WMO: voor productcode: maatwerkvoorziening begeleiding. Toegang; Via een WMO-consulent van uw gemeente.

Via DBC Diagnose Behandel Combinatie. Als je al in behandeling bent bij een psychiater, psycholoog of psychotherapeut, dan kan Beeldende Therapie worden opgenomen in dit DBC. Meestal wordt de therapie dan helemaal vergoed.

Via PGB: Persoonsgebonden budget voor begeleiding of voor behandeling Meer informatie over PGB op de site van Per saldo.

Diverse zorgverzekeraars vergoeden Beeldende Therapie geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering. Meestal valt de vergoeding onder alternatieve geneeswijzen of alternatieve therapieën. Voor de vergoedingen voor 2021 van de zorgverzekeraars: klik hier!

U kunt het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor meer informatie met betrekking tot de vergoedingen. (Aan bovenstaande lijst kunnen geen rechten ontleend worden)
Overige mogelijkheden:

atelier atelier atelier

Via de werkgever
In veel gevallen reserveert je werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Over het algemeen zijn de kosten van een opleiding hoger dan die van een therapeutisch traject. Bovendien worden deze trajecten vaak als effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

Via de Arbodienst van je bedrijf
Werkgevers zijn, na overleg met de bedrijfsarts, vaak bereid om kosten voor een therapeutischtraject te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet houdt in dat de werkgever bij uitval van de werknemer verplicht is om alles in het werk te stellen om het herstel van de werknemer te bevorderen. De werknemer op zijn beurt heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om hieraan mee te werken. Therapie kan in het kader van de Wet Poortwachter ingezet worden ter verhoging van de psychische weerbaarheid. De kosten van het therapietraject worden dan (gedeeltelijk) gedragen door de werkgever. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en het voorkomen van langdurig ziekteverzuim. Twijfel je of je hiervoor in aanmerking komt? Neem contact op met je bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via de belastingdienst
Wanneer je als particulier de kosten voor een therapie zelf betaalt, dan kun je deze kosten als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet hierbij gericht zijn op: verandering van positie, het op peil houden/ verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.

Via het UWV
Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met het UWV een ‘Individuele Re-integratie Overeenkomst’ sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je traject (gedeeltelijk) kunt betalen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het UWV.

Via bedrijfskosten voor zelfstandig ondernemers
De kosten voor therapie zijn voor zelfstandig ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.