Speciale methodes

The artist's way

Wanneer je individuele ondersteuning wil bij het nemen van grote beslissingen of een duwtje in de rug om een belangrijke stap te zetten. Je hebt een hulpvraag die betrekking heeft op hoe te handelen in bepaalde situaties of in het leren omgaan met een probleem. Creativiteit is een geweldig middel om je eigen leven (ook in relatie tot anderen), je wensen, je dromen, je pijnen of talenten beter in beeld te krijgen. Deze methode, duurt 14 sessies. Je gaat een intensief traject in waarbij je met behulp van gerichte huiswerkopdrachten en oefeningen werkt aan levensvragen tot ontplooiing van creativiteit en je geef je jezelf antwoorden op de vragen “Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?

Tarief

Intakegesprek: 45minuten, €60,-

Individueel consult: 60 minuten, €80,-

(Beeldende therapie is vrijgesteld van BTW)
Tarief is inclusief het gebruik van materiaal en gereedschap.
(tarieven kunnen verschillen voor consulten via vergoeding door gemeente of afhankelijk van draagkracht).

The artists way The artists way The artists way The artists way