Wie ben ik

Kwaliteitsbewaking

Beeldende therapie werd vroeger ‘creatieve therapie beeldend’ genoemd. Tegenwoordig valt beeldende therapie onder de overkoepelende term ’vaktherapie’. Meer informatie kun je vinden op de website van Federatie Vaktherapeutische Beroepen: www.vaktherapie.nl

Sprekend Werkstuk is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FBV)

Nederlandse Vereniging van Beeldende Therapie (NVBT) lidnr. 5685

Register vaktherapie . registratienr. 105685.

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) registratienummer 7901

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) registratienummer 810089R

Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) nr. 100012757

KIWA keurmerk ZZP’er Zorg registratienummer 20297

K.v.K. nr. 58008497

AGB-code: 90.056760

NFG RBCZ SRVB NVBT FVB SKJ CKJT Keurmerk Vaktherapie Vaktherapie