Mijn naam is Janine Mickers


Ik ben geboren in 1966 in Nistelrode. Ik heb de MBO-SA II gevolgd in Eindhoven. Vervolgens heb ik de HBO-opleiding Creatieve Therapie De Kopse Hof in Nijmegen gevolgd met studierichting Beeldend vormen. Ik ben in 1989 afgestudeerd.

In de periode na mijn opleiding heb ik gewerkt in de jeugdhulpverlening bij De Lunenburg in Ravenstein. Deze is gefuseerd tot Oosterpoort.

Ik ben werkzaam geweest als pedagogisch medewerkster in een leefgroep voor kinderen met gedragsproblematiek. Pupillen zijn deels vanwege pedagogische problemen in de thuissituatie en deels vanwege psychiatrische problematiek bij de jeugdigen zelf, uit huis geplaatst.
Sinds mei 2010 ben ik werkzaam bij Rebound SVB (Samenwerkingsverband Voortgezet onderwijs Brabant noordoost) in Uden. Rebound is een traject van 13 weken voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar met gedragsproblematiek. Deze krijgen tijdelijk extra training en begeleiding buiten de eigen school .Ik ben coach en trainer. Als beeldend therapeut zet ik creatieve werkvormen in tijdens groepstrainingen en individuele begeleiding.

Voor mijzelf is schilderen altijd al een aanwezig onderdeel in mijn leven geweest. Ik zie schilderen als creëren, zingeving, uiting geven aan datgene wat mij bezig houdt.  Mijn schilderijen zijn af en toe op een expositie te bewonderen. Zoals Picasso dit ooit gezegd heeft: “Schilderen is gewoon een andere manier van een dagboek bijhouden”.  

Om de combinatie tussen kunst en hulpverlening ten volste tot zijn recht te laten komen, omdat hierin mijn kracht ligt, heb ik mijn eigen praktijk voor beeldende therapie opgericht. (atelier zie foto links, klik erop voor vergroting).

Ik ben lid van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FBV)
de Nederlandse Vereniging van Beeldende Therapie (NVBT) 
Stichting Registratie vaktherapeutische Beroepen (SRVB) . Lidnr. 5685.
Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) registratienummer 7901 en
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) registratienummer 810089R

Een uitgebreid verhaal staat in hoofdstuk 9 van het boekje:  “De reis van de heldin”
http://www.slideshare.net/dereisvandeheldin/de-reis-van-de-heldin-september-2015-52491988

P1220971

atelier

heldin 3 klein

heldin 4 klein