Trainingen


Sprekend werkstuk biedt vier verschillende trainingen aan namelijk :
1.    Persoonlijkheidstraining
2.    Structureertraining
3.    Faalangstreductietraining
4.    Sociale vaardigheidstraining

Ik ga uit van de problematiek, mogelijkheden en belangstelling van de deelnemer. Zo kunnen trainingen op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling, onderdeel uitmaken van de beeldende therapie. Door op maat aangereikte handvatten is de deelnemer in staat het geleerde snel toe te passen.

De trainingen gaan van start, zodra genoeg deelnemers zich hebben aangemeld. Groepen bestaan uit maximaal 5 personen en gaan van start bij aanmelding van 4 personen. De trainingen worden gehouden op tijden in overleg met de deelnemers. De trainingen duren een uur en hebben een korte pauze met drinken en een versnapering. De trainingen bestaan uit 9 bijeenkomsten, een intake en een afsluitend gesprek. Tijdens de intake zal vooraf een inventarisatie van de leerdoelen gemaakt worden. Reden hiertoe is dat de training op maat van de groep gemaakt wordt, waardoor elke deelnemer maximaal kan profiteren van de training. Trainingen vullen elkaar aan en kunnen los van elkaar doorlopen worden.


Kosten: €300, - euro (incl. BTW)
Er wordt gewerkt met beeldend materiaal, omdat dit veel mogelijkheden biedt. Daarnaast wordt bij sommige trainingen gebruik gemaakt van andere creatieve werkvormen.


1. Persoonlijkheidstraining
Hoofddoel: Wie ben ik? Vergroten van zelfbeeld en ontdekken van sterke kanten en eigen mogelijkheden.
•    Zelfvertrouwen opdoen door het opdoen van succeservaringen.
•    inzicht krijgen in eigen kwaliteiten en deze ook inzetten in het dagelijkse leven
•    Ontdekken en uitbreiden van eigen mogelijkheden.
•    Plezier beleven aan het beeldend werken in plaats van de lat hoog leggen.
•    Leren opkomen voor jezelf door te leren kiezen en om hulp te vragen en daardoor grenzen aan te geven.

2. Structureertraining
Hoofddoel: leren structuur aan te brengen en vergroten van planningen en organisatievaardigheden.
•    Leren werken binnen een bepaalde structuur.
•    Leren zelf structuur aan te brengen.
•    Leren werken in stapjes volgens een stappenplan.
•    Leren te plannen binnen een bepaald tijdbestek.
•    Leren afronden van een werkstuk.
•    Leren eerst te denken dan pas te doen.

3. Faalangstreductietraining
Hoofddoel: Omgaan met emoties; stimuleren en uitbreiden van expressiemogelijkheden.
•    inzicht krijgen in situaties die spanning en onzekerheid opleveren: welke belemmerende gedachten en overtuigingen zitten daarachter
•    Leren herkennen van de 4 basisemoties.
•    Leren vormgeven en uiten van emoties en hiermee leren omgaan.
•    Leren ontspannen en tot rust komen.
•    Verhogen van het zelfvertrouwen.

4. Sociale vaardigheidstraining
Hoofddoel: leren van sociale vaardigheden en samenwerken; verbeteren en ontwikkelen van sociaal gedrag, communicatie en contact.
•    Leren kennismaken met elkaar.
•    Leren kijken en luisteren naar anderen.
•    Leren samenwerken.
•    Contact maken met de ander.
•    Rekening houden met de ander.
•    Afstemmen op de ander en leren overleggen.
•    Aandacht vragen voor jezelf en de andere helpen.

P1220951

P1220938

P1220941

P1220944

P1220947

P1220950