WMO-Begeleiding

Ondervind je belemmeringen in je dagelijks leven als gevolg van handicap, stoornis of beperking, dan kan je een beschikking voor vergoeding aanvragen via de gemeente voor individuele begeleiding in de vorm van: 
Maatwerkvoorziening begeleiding voor volwassenen vanaf 18 jaar, via de WMO-consulent van je gemeente.

Sprekend werkstuk biedt individuele begeleiding voor:

  • het ondersteunen bij sociaal-emotionele problematiek die samenhangt met een stoornis
  • het aansturen van gedrag
  • het onderhouden van sociale contacten
  • het plannen van dagelijkse activiteiten                                                          
  • begeleiding bij probleemgedrag
  • problemen in denken, concentreren en waarnemen

Bij de individuele begeleiding dient het middel ‘non-verbale werkvormen’ als ondersteuning, om gevoelens en ervaringen onder woorden te kunnen brengen. Bovendien werkt het beter om situaties inzichtelijker te maken en kan je vervolgens beter met de situatie omgaan.
De non–verbale werkvormen die binnen deze methodiek toegepast worden kunnen zijn; tekenen, schilderen, kleien, werken met creatieve werkvormen en ontspanningsoefeningen, Wanneer je niet in aanmerking komt voor vergoeding via ZIN (zorg in natura) via de gemeente kun je via PBG (persoongebonden budget) mogelijkheden tot vergoeding onderzoeken..

Meer informatie over PGB op de site van Per saldo.

De volgende prijzen worden gehanteerd voor begeleiding PGB
Intake van 45 minuten en opstellen behandelplan: € 60,-  
PGB begeleiding individueel: 1 uur € 80,-

P1220925

P1220926

P1220929

P1220934